Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.18.1

Verš

sūta uvāca
yo vai drauṇy-astra-vipluṣṭo
na mātur udare mṛtaḥ
anugrahād bhagavataḥ
kṛṣṇasyādbhuta-karmaṇaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; yaḥ — ten, který; vai — jistě; drauṇi-astra — zbraní Droṇova syna; vipluṣṭaḥ — spálen; na — nikdy; mātuḥ — matky; udare — v lůně; mṛtaḥ — nadešla jeho smrt; anugrahāt — milostí; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; adbhuta-karmaṇaḥ — který jedná úžasně.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī pravil: Milostí Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, který jedná tak úžasně, nemohl být Mahārāja Parīkṣit spálen, přestože ho v lůně jeho matky zasáhla zbraň Droṇova syna.

Význam

Mudrci v Naimiṣāraṇyi užasli, když slyšeli, jak obdivuhodně vládl Mahārāja Parīkṣit, a zvláště o tom, jak potrestal Kaliho a znemožnil mu páchat jakékoliv zlo ve svém království. Sūta Gosvāmī chtěl v návaznosti na to popsat také pozoruhodné narození a smrt Mahārāje Parīkṣita, a tento verš vyslovil proto, aby ještě zvýšil zájem mudrců.