Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.18

Verš

e-mata anyatra nāhi śuniye adbhuta
yāhāra śravaṇe citta haya avadhūta

Synonyma

e-mata — takto; anyatra — někde jinde; nāhi — ne; śuniye — slyším; adbhuta — úžasná událost; yāhāra — o které; śravaṇe — nasloucháním; citta — vědomí; haya — stane se; avadhūta — zneklidněné a očištěné.

Překlad

„O těchto úžasných věcech se jinde nedozvíme. Pouhým nasloucháním těmto událostem se naše vědomí zneklidní a očistí.“

Význam

Když byl Pán Kṛṣṇa přítomný v pozemském Vrindávanu, Pán Brahmā Ho považoval za obyčejného pasáčka a chtěl vyzkoušet Jeho moc. Ukradl Mu proto všechna telátka i pasáčky a za pomoci své iluzorní energie je ukryl. Jakmile Kṛṣṇa uviděl, že Brahmā ukradl Jeho telátka a pasáčky, stvořil přímo před Pánem Brahmou mnoho hmotných i duchovních planet. V okamžiku se projevili pasáčci, telátka i nekonečné množství Vaikuṇṭh jakožto expanze Pánovy duchovní energie. V Brahma-saṁhitě se uvádí: ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhiḥ. Nejenže Kṛṣṇa stvořil vše, co náleží k Jeho duchovní energii, ale stvořil také nespočet hmotných vesmírů s nespočtem Brahmů. Všechny tyto zábavy popsané ve Śrīmad-Bhāgavatamu očistí naše vědomí a my tak budeme moci opravdu porozumět Absolutní Pravdě. Duchovním planetám v duchovním světě se říká Vaikuṇṭhy a každá z nich má své vládnoucí Božstvo (Nārāyaṇa) s určitým jménem. Podobně i v hmotném světě existuje nespočet vesmírů a každý z nich má své vládnoucí Božstvo, kterým je Brahmā. Když se Brahmā vrátil, Kṛṣṇa v okamžiku stvořil všechny tyto Vaikuṇṭhy i vesmíry.

Slovo avadhūta znamená „těkavý, neklidný, pohybující se, pohroužený, poražený“. V některých verzích Śrī Caitanya-caritāmṛty se uvádí: yāhāra śravaṇe citta-mala haya dhūta. Místo slova avadhūta je použito slov haya dhūta, což znamená, že je srdce nebo vědomí očištěné. S očištěným vědomím lze pochopit, co a kdo Kṛṣṇa je. To potvrzuje Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i minulých životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou oproštěni od duality iluze a s odhodláním Mi slouží.“ Dokud člověk není osvobozen od reakcí za hříšné činnosti, nemůže poznat Kṛṣṇu nebo se zapojit do Jeho transcendentální láskyplné služby.