Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.43

Verš

haridāsa-ṭhākura śākhāra adbhuta carita
tina lakṣa nāma teṅho layena apatita

Synonyma

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; śākhāra — větve; adbhuta — úžasné; carita — vlastnosti; tina — tři; lakṣa — sto tisíc; nāma — jmen; teṅho — on; layena — zpíval; apatita — bez výjimky.

Překlad

Dvacátou větví Caitanyova stromu byl Haridāsa Ṭhākura. Měl úžasné vlastnosti. Zpíval 300 000 svatých jmen Kṛṣṇy každý den bez výjimky.

Význam

Zpívat 300 000 svatých jmen Kṛṣṇy je jistě úžasné. Žádný obyčejný člověk tolik jmen pronášet nemůže a nikdo by ani neměl toto chování Haridāse Ṭhākura uměle napodobovat. Důležité ale je, aby každý dodržoval určitý slib zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, a proto jsme v naší Společnosti stanovili, že všichni naši studenti musí zpívat alespoň šestnáct kol denně. Aby toto zpívání bylo kvalitní, musí být prosté přestupků. Mechanické zpívání svatého jména není tak kvalitní jako zpívání bez přestupků. Ve druhé kapitole Ādi-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty je řečeno, že se Haridāsa Ṭhākura narodil ve vesnici Budhan, ale po nějaké době odešel žít na břeh Gangy v Phuliji nedaleko Šántipuru. V šestnácté kapitole Ādi-khaṇḍy Śrī Caitanya-bhāgavaty nalezneme popis události, kdy ho potrestal muslimský vládce, a z toho můžeme vidět, jak pokorný byl Haridāsa Ṭhākura a jak získal Pánovu bezpříčinnou milost. V divadelních představeních, ve kterých účinkoval i Pán Caitanya Mahāprabhu, hrál Haridāsa Ṭhākura roli policejního velitele. Když v Benápolu zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, osobně ho zkoušela samotná Māyādevī. Odchod Haridāse Ṭhākura je popsán v jedenácté kapitole Antya-līly Caitanya-caritāmṛty. Není však zcela jisté, zdali se Śrī Haridāsa Ṭhākura opravdu narodil ve vesnici Budhan, která se nachází v okrese Khulna. Tato vesnice byla původně v okrese 24 parganů v obvodu Sátakšíra.