Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.1

Verš

vande ’nantādbhutaiśvaryaṁ
śrī-caitanya-mahāprabhum
nīco ’pi yat-prasādāt syād
bhakti-śāstra-pravartakaḥ

Synonyma

vande — s úctou se klaním; ananta — neomezené; adbhuta — úžasné; aiśvaryam — vlastnícímu bohatství; śrī-caitanya-mahāprabhum — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nīcaḥ api — dokonce i člověk na nejnižší úrovni života; yat-prasādāt — jehož milostí; syāt — může se stát; bhakti-śāstra — vědy o oddané službě; pravartakaḥ — šiřitelem.

Překlad

S úctou se klaním Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jenž vlastní neomezené a úžasné bohatství. Jeho milostí může dokonce i ten, kdo se narodil jako nejnižší z lidí, šířit vědu o oddané službě.