Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.171

Verš

tāhāṅ yaiche haila haridāsera mahimā kathana
vyākhyāna, — adbhuta kathā śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

tāhāṅ — na tom místě; yaiche — jako; haila — byl; haridāsera — Haridāse Ṭhākura; mahimā — o slávě; kathana — rozhovor; vyākhyāna — rozmluva; adbhuta — úžasná; kathā — událost; śuna — poslouchejte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

V domě Hiraṇyi a Govardhana proběhla rozmluva, ve které byl Haridāsa Ṭhākura oslavován. Ó oddaní, prosím vyslechněte si tento úžasný příběh.