Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.180

Verš

udgīrṇādbhuta-mādhurī-parimalasyābhīra-līlasya me
dvaitaṁ hanta samīkṣayan muhur asau citrīyate cāraṇaḥ
cetaḥ keli-kutūhalottaralitaṁ satyaṁ sakhe māmakaṁ
yasya prekṣya svarūpatāṁ vraja-vadhū-sārūpyam anvicchati

Synonyma

udgīrṇa — překypující; adbhuta — úžasná; mādhurī — sladkost; parimalasya — jehož vůně; ābhīra — pasáčka; līlasya — který má zábavy; me — Moje; dvaitam — druhá podoba; hanta — běda; samīkṣayan — ukazující; muhuḥ — znovu a znovu; asau — ten; citrīyate — chová se jako obrázek; cāraṇaḥ — herec; cetaḥ — srdce; keli-kutūhala — dychtěním po zábavách; uttaralitam — velmi vzrušené; satyam — skutečně; sakhe — ó drahý příteli; māmakam — Můj; yasya — jehož; prekṣya — zhlédnutím; svarūpatām — podobnost se Mnou; vraja-vadhū — dívek z Vradžabhúmi; sārūpyam — po podobě jako jsou podoby; anvicchati — touží.

Překlad

„  ,Můj drahý příteli, tento herec se chová jako druhá podoba Mého vlastního Já. Jako obrázek předvádí Mé zábavy pasáčka překypujícího úžasně přitažlivou sladkostí a vůní, které jsou tak drahé dívkám z Vradži. Pohled na to vzrušuje Mé srdce. Dychtím po těchto zábavách a chci mít stejnou podobu jako dívky z Vradži.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Lalita-mādhavě (4.19). Vyslovil ho ve Dvárace Vāsudeva.