Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.190

Verš

te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāṁ
strī-śūdra-hūna-śabarā api pāpa-jīvāḥ
yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīla-śikṣās
tiryag-janā api kim u śruta-dhāraṇā ye

Synonyma

te — ti všichni; vai — zajisté; vidanti — pochopí; atitaranti — překročí; ca — také; deva-māyām — vliv vnější klamné energie; strī — ženy; śūdra — lidé čtvrté třídy; hūna — necivilizované horské kmeny; śabarāḥ — a lovci; api — dokonce; pāpa-jīvāḥ — hříšná stvoření; yadi — jestliže; adbhuta-krama — toho, kdo dělá úžasné věci; parāyaṇa — oddaných; śīla-śikṣāḥ — vlastnosti a vzdělání; tiryak-janāḥ — ptáci a zvěř; api — dokonce; kim u — nemluvě o; śruta-dhāraṇāḥ ye — lidé vzdělaní ve védském poznání.

Překlad

„  ,Ženy, lidé čtvrté třídy, necivilizované horské kmeny, lovci a mnoho dalších, kteří se narodili v nízkých rodinách, stejně jako ptáci a zvířata, se mohou zapojit do služby Nejvyšší Osobnosti Božství, jež jedná úžasným způsobem, a následovat cestu oddaných, od kterých se mohou učit. Mohou překročit oceán nevědomosti, přestože je obrovský. Co je na tom tedy nesnadného pro ty, kdo jsou pokročilí ve védském poznání?̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.46). Pán Brahmā tak promluvil, když svému žákovi Nāradovi popisoval úžasné vlastnosti Pána Viṣṇua. I člověk nízkého původu může překonat oceán nevědomosti, pokud bude jednoduše opěvovat slávu Pána Viṣṇua.