Skip to main content

Synonyma

adbhuta-krama
ten, jehož činy jsou úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.46
toho, kdo dělá úžasné věci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.190
krama-anurodhena
v časovém sledu — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.68
krama-arthe
ve smyslu postupu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.18
bhagna-krama
narušený řád — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.55
odchylka. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.67
bhakṣaṇera krama kari'
poté, co zařizují vše potřebné pro jedení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.103
krama kari'
rozdělení podle stupňů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.75
krama kariyā
jeden po druhém. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.38
krama
jeden po druhém — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.52
postupně — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.1
následný — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.39
chronologie. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.5
chronologické — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.17
chronologické pořadí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.5
jednoho po druhém — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.199
krok — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.19
pada-krama
zvláštním seřazením manterŚrīmad-bhāgavatam 12.13.1
līlā-krama
chronologické pořadí Jeho zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.6
krama-śabde
slovem kramaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.19
madhya-līlāra krama
chronologický seznam zábav popsaných v Madhya-līle Caitanya-caritāmṛtyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.242
krama-udaya
postupně stoupající — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.389