Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.189

Verš

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

Synonyma

aham — Já, Pán Kṛṣṇa; sarvasya — všech; prabhavaḥ — původní zdroj; mattaḥ — ode Mne; sarvam — vše; pravartate — pochází; iti — tak; matvā — když chápou; bhajante — zapojí se do oddané služby; mām — Mně; budhāḥ — ti, kdo jsou vzdělaní; bhāva-samanvitāḥ — s láskou a oddaností.

Překlad

„  ,Já (Kṛṣṇa) jsem původní zdroj všeho. Vše pochází ze Mne. Moudří, kteří to dokonale vědí, Mi slouží s láskou a oddaností.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (10.8).