Skip to main content

Synonyma

bhajante
prokazují služby — Bg. 7.16
prokazují oddanou službu — Bg. 7.28
oddávají se — Bg. 10.8
vĕnují se uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.6
uctívají — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.94
uctívají. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.144
jsou zaneprázdněni láskyplnou oddanou službou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.177
zapojí se do oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.189
uctívá. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.156