Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.27-28

Verš

ei śuddha-bhakta lañā karimu avatāra
kariba vividha-vidha adbhuta vihāra
vaikuṇṭhādye nāhi ye ye līlāra pracāra
se se līlā kariba, yāte mora camatkāra

Synonyma

ei — tyto; śuddha-bhakta — čisté oddané; lañā — vzetí; karimu — učiním; avatāra — inkarnaci; kariba — budu provádět; vividha-vidha — různé druhy; adbhuta — úžasné; vihāra — zábavy; vaikuṇṭha-ādye — na Vaikuṇṭhách a tak podobně; nāhi — ne; ye ye — kterékoliv; līlāra — ze zábav; pracāra — šíření; se se — tyto; līlā — zábavy; kariba — budu provádět; yāte — ve kterých; mora — Můj; camatkāra — údiv.

Překlad

„Vezmu tedy tyto čisté oddané s sebou a sestoupím, abych se bavil různými úžasnými způsoby, které neznají dokonce ani na Vaikuṇṭě. Budu šířit tyto zábavy, nad kterými žasnu dokonce i Já sám.“

Význam

Pán Kṛṣṇa v podobě Pána Caitanyi vzdělává své oddané, jak se postupně dostat až na úroveň čisté oddané služby. Proto se pravidelně zjevuje jako oddaný, aby se zúčastnil různých úžasných činností, které popisuje ve své vznešené filosofii a učení.

V duchovním nebi existuje nespočetné množství Vaikuṇṭh, na nichž Pán přijímá službu, kterou Mu prokazují Jeho věční oddaní v uctivé náladě. Proto Śrī Kṛṣṇa představuje své nejdůvěrnější zábavy tak, jak si jich užívá ve svém transcendentálním sídle. Tyto zábavy jsou tak přitažlivé, že přitahují dokonce i Pána samotného, který si je proto vychutnává v podobě Pána Caitanyi.