Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.1

Verš

śrī-rājovāca
bhagavañ chrotum icchāmi
harer adbhuta-karmaṇaḥ
avatāra-kathām ādyāṁ
māyā-matsya-viḍambanam

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; bhagavan — ó nejmocnější; śrotum — slyšet; icchāmi — přeji si; hareḥ — o Harim, Nejvyšší Osobnosti Božství; adbhuta-karmaṇaḥ — jehož skutky jsou úžasné; avatāra-kathām — zábavy inkarnace; ādyām — první; māyā-matsya-viḍambanam — která je napodobeninou ryby.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit pravil: Nejvyšší Osobnost Božství Hari věčně setrvává ve svém transcendentálním postavení, ale přesto sestupuje do hmotného světa a zjevuje se ve svých různých inkarnacích. První z nich byla inkarnace velké ryby. Ó nejmocnější Śukadeve Gosvāmī, přeji si od tebe slyšet o zábavách této rybí inkarnace.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všemocný, ale přesto přijal podobu neobyčejné ryby. Jedná se o jednu z deseti původních inkarnací Pána.