Skip to main content

Synonyma

matsya-vapuḥ-dharam
Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.15
matsya-ghnaiḥ
rybáři — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.23
matsya-jīvibhiḥ
rybáři (kteří se živí lovem ryb). — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.4
matsya-kaikaya-sṛñjayāḥ
Matsyové, Kaikayové a Sṛñjayové — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.41
matsya-uśīnara-kauśalya-vidarbha-kuru-sṛñjayān
Matsyi, Uśīnary, Kauśalyi, Vidarbhy, Kuruovce a Sṛñjaye — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.12-13
matsya
král Dvarbhaṅgy — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.34-35
ryb — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19
inkarnací Matsyou — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24
Matsya — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.6
inkarnace ryby — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.40
ryby — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.57
Matsya (království Džaipuru a Alojáru) — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.20
inkarnace v podobě ryby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.65-66, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.298
v podobě ryby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.299
ryba — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.48
matsya-sutā-ādayaḥ
dcera rybáře (Satyavatī, nevlastní matka Bhīṣmy) — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.9-10
matsya-ādi
inkarnace ryby a další — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.35
počínaje Matsyou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.11-12
matsya-saṅgāt
kvůli společnosti ryb — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.52
māyā-matsya-viḍambanam
která je napodobeninou ryby. — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.1
matsya-rūpeṇa
v Jeho podobě ryby — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.4
v podobě ryby — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.25
matsya-vapuḥ
Pán, jenž přijal podobu ryby — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.31
matsya-rūpiṇaḥ
jenž přijal podobu ryby. — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.40
matsya-rūpī
jenž přijal podobu ryby — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.54
matsya-mūrtiḥ
Nejvyšší Pán v podobě velké ryby — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.13
matsya-ādika
a inkarnace jako je ryba — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.244
matsya māre
chytá ryby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.104
matsya-tīrtha
posvátné místo Matsja-tírtha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.244