Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.1

Verš

vande ’nantādbhutaiśvaryaṁ
śrī-nityānandam īśvaram
yasyecchayā tat-svarūpam
ajñenāpi nirūpyate

Synonyma

vande — klaním se; ananta — neomezený; adbhuta — a úžasný; aiśvaryam — jehož majestát; śrī-nityānandam — Pánu Nityānandovi; īśvaram — Nejvyšší Osobnosti Božství; yasya — jehož; icchayā — vůlí; tat-svarūpam — Jeho totožnost; ajñena — nevědomý; api — dokonce; nirūpyate — může zjistit.

Překlad

Klaním se Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Śrī Nityānandovi, jehož majestát je úžasný a neomezený. Pokud to On chce, může i hlupák pochopit Jeho totožnost.