Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.6

Verš

śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ
saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ

Synonyma

śrī-rādhāyāḥ — Śrīmatī Radhārāṇī; praṇaya-mahimā — velikost lásky; kīdṛśaḥ — jakého druhu; — nebo; anayā — touto (Rādhou); eva — sama; āsvādyaḥ — vychutnávaná; yena — touto láskou; adbhuta-madhurimā — úžasně sladkou; kīdṛśaḥ — jakou; — nebo; madīyaḥ — Mne; saukhyam — štěstí; ca — a; asyāḥ — Její; mat-anubhavataḥ — z poznání Mojí sladkosti; kīdṛśam — jakého druhu; — nebo; iti — takto; lobhāt — z touhy; tat — Její; bhāva-āḍhyaḥ — bohatě obdařený emocemi; samajani — narodil se; śacī-garbha — z lůna Śrīmatī Śacī-devī; sindhau — v oceánu; hari — Pán Kṛṣṇa; induḥ — jako měsíc.

Překlad

Nejvyšší Pán Hari, oplývající bohatými emocemi Śrīmatī Rādhārāṇī, se zjevil z lůna Śrīmatī Śacīdevī, stejně jako se měsíc zjevuje z oceánu, protože chtěl pochopit slávu lásky Śrī Rādhy, svoje úžasné vlastnosti, které jedině Ona vychutnává ve své lásce k Němu, a také štěstí, které cítí, když prožívá sladkost Jeho lásky.