Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.41

Verš

mahattvaṁ gaṅgāyāḥ satatam idam ābhāti nitarāṁ
yad eṣā śrī-viṣṇoś caraṇa-kamalotpatti-subhagā
dvitīya-śrī-lakṣmīr iva sura-narair arcya-caraṇā
bhavānī-bhartur yā śirasi vibhavaty adbhuta-guṇā

Synonyma

mahattvam — vznešenost; gaṅgāyāḥ — matky Gangy; satatam — vždy; idam — tato; ābhāti — září; nitarām — nesrovnatelná; yat — protože; eṣā — ona; śrī-viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; caraṇa — nohy; kamala — lotosový květ; utpatti — vznik; subhagā — požehnaná; dvitīya — druhá; śrī — překrásná; lakṣmīḥ — bohyně štěstí; iva — jako; sura-naraiḥ — polobohy a lidskými bytostmi; arcya — hodná uctívání; caraṇā — nohy; bhavānī — bohyně Durgy; bhartuḥ — manžela; — ona; śirasi — na hlavě; vibhavati — vzkvétá; adbhuta — úžasné; guṇā — vlastnosti.

Překlad

„Matka Ganga neustále září ve své vznešenosti. Je nejpožehnanější, protože vyvěrá z lotosových nohou Śrī Viṣṇua, Osobnosti Božství. Je druhou bohyní štěstí, a proto ji polobozi i lidé neustále uctívají. Obdařená všemi úžasnými vlastnostmi, vzkvétá na hlavě Pána Śivy.“