Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.230

Verš

śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-
svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ
saukhyaṁ cāsyā mad-anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt
tad-bhāvāḍhyaḥ samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ

Synonyma

śrī-rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; praṇaya-mahimā — vznešenost lásky; kīdṛśaḥ — jakého druhu; — nebo; anayā — touto (Rādhou); eva — samotnou; āsvādyaḥ — je vychutnávána; yena — skrze tuto lásku; adbhuta-madhurimā — úžasná sladkost; kīdṛśaḥ — jakého druhu; — nebo; madīyaḥ — Mne; saukhyam — štěstí; ca — a; āsyāḥ — Její; mat-anubhavataḥ — když zakusí Moji sladkost; kīdṛśam — jakého druhu; — nebo; iti — takto; lobhāt — z touhy; tat — Její; bhāva-āḍhyaḥ — oplývající pocity; samajani — zrodil se; śacī- garbha — z lůna Śacī-devī; sindhau — v oceánu; hari — Pán Śrī Kṛṣṇa; induḥ — jako měsíc

Překlad

„Nejvyšší Pán Hari oplývající city Śrīmatī Rādhārāṇī se zjevil z lůna Śrīmatī Śacī-devī, jako když měsíc vyjde z moře, protože chtěl pochopit vznešenost lásky Rādhārāṇī, svoje úžasné vlastnosti, které si Ona jediná díky svojí lásce vychutnává, a štěstí, které Ona cítí, když zakouší sladkost Jeho lásky.“