Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.51

Verš

ei premā-āsvādana,tapta-ikṣu-carvaṇa,
mukha jvale, nā yāya tyajana
sei premā yāṅra mane,
tāra vikrama sei jāne,
viṣāmṛte ekatra milana

Synonyma

ei — této; premā — lásky ke Kṛṣṇovi; āsvādana — vychutnávání; tapta — horké; ikṣu-carvaṇa — žvýkání cukrové třtiny; mukha jvale — pálí v ústech; yāya tyajana — ale není možné přestat; sei — tato; premā — láska k Bohu; yāṅra mane — v něčí mysli; tāra — toho; vikrama — moc; sei jāne — on zná; viṣa-amṛte — jed i nektar; ekatra — v jednotě; milana — setkání.

Překlad

Ten, kdo tuto lásku k Bohu vychutnává, ji může přirovnat k horké cukrové třtině. Když ji žvýká, pálí ho v ústech, ale přesto se jí nedokáže vzdát. Stejně tak může ten, kdo má byť jen trochu lásky k Bohu, vnímat její mocné účinky. Dá se přirovnat jedině ke směsi nektaru s jedem.