Skip to main content

Synonyma

amita-vikrama
Ty, který máš neomezenou moc — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.23
amogha-vikrama
Ty, jehož udatnosti nic neodolá — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.9
vikrama-līlayā
zábavy hrdinů — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.63-64
tri-vikrama
ó Pane, Jenž přijímáš podobu Vāmany, Tvá moc a bohatství jsou přítomné ve všech třech světech — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
tři ohromné kroky, které způsobily porážku Baliho Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.13
uru-vikrama
které vykonaly velké hrdinské činy — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.54
vikrama
udatnost — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.10
kvůli mocným činnostem — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.4
(ukaž) svou udatnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.40
moc — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.51