Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.29

Verš

yadyapi īśvara tumi parama svatantra
tathāpi svabhāve hao prema-paratantra

Synonyma

yadyapi — přestože; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; parama — svrchovaně; svatantra — nezávislý; tathāpi — přesto; svabhāve — jak je dáno Tvou povahou; hao — staneš se; prema-paratantra — podřízený lásce.

Překlad

„I když jsi Nejvyšší Osobnost Božství a zcela nezávislý, přesto závisíš na lásce a náklonnosti svých oddaných. To je Tvoje povaha.“