Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.29

Verš

yadyapi kevala tāṅra krīḍā-mātra dharma
tathāpi jīvere kṛpāya kare eka karma

Synonyma

yadyapi — přestože; kevala — pouze; tāṅra — Jeho; krīḍā-mātra — pouze zábavy; dharma — příznačná činnost; tathāpi — přesto; jīvere — pro pokleslé duše; kṛpāya — z bezpříčinné milosti; kare — koná; eka — jednu; karma — činnost.

Překlad

Přestože jsou zábavy Jeho jedinou příznačnou činností, dělá ze své bezpříčinné milosti také něco pro podmíněné duše.