Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.329

Verš

tathāpi ei sūtrera śuna dig-daraśana
sakāraṇa likhi ādau guru-āśrayaṇa

Synonyma

tathāpi — přesto; ei sūtrera — osnovy této knihy; śuna — vyslechni; dik-daraśana — náznak; sakāraṇa — příčinu; likhi — měli bychom popsat; ādau — na začátku; guru-āśrayaṇa — přijetí pravého duchovního mistra.

Překlad

„Protože jsi Mě požádal o stručný přehled, vyslechni si prosím několik náznaků. Na začátku popiš, jak je nutné přijmout ochranu u pravého duchovního mistra.“