Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.16

Verš

tathāpi rākhite tāṅre bahu yatna kailuṅ
īśvarera svatantra icchā, rākhite nāriluṅ

Synonyma

tathāpi — přesto; rākhite — udržet; tāṅre — Jeho; bahu — různé; yatna — snahy; kailuṅ — učinil jsem; īśvarera — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; svatantra — nezávislého; icchā — touha; rākhite — udržet; nāriluṅ — nebyl jsem schopen.

Překlad

„Přesto jsem se Ho zde ze všech sil snažil udržet, ale protože je Nejvyšší Osobnost Božství a zcela nezávislý, nebyl jsem úspěšný.“