Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.15

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — teṅho svayaṁ īśvara svatantra
sākṣāt śrī-kṛṣṇa, teṅho nahe para-tantra

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; teṅho — On; svayam — osobně; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svatantra — nezávislý; sākṣāt — přímo; śrī-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; teṅho — On; nahe — není; para-tantra — závislý na komkoliv jiném.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl: „Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a je zcela nezávislý. Protože je samotný Kṛṣṇa, na nikom nezávisí.“