Skip to main content

Synonyma

dvādaśa-abda-ante
po dvanácti letech — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.37
abda-ante
na konci roku — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.40
kṛta-ante
v závěru — Bg. 18.13
ante
po — Bg. 7.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.29
na konci — Bg. 8.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.57, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.33-34, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.169
na konci života — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.38
nakonec — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.79, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.11, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.40, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.41, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.43, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.147-148
na konci mnoha životů — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.Sloka 1a-2a
v době své smrti — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.39
po smrti — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.10
při zničení — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.19
ve — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.19
na sklonku — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.22-23
na konci. — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.22
na konci příčinných souvislostí — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.16
kalpa-ante-na konci Brahmova dn
kalpa-ante-na konci Brahmova dne — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.29
yuga-ante
na konci. — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.38
na konci věku — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.6
sahasra-ante
po tisíce let — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.34
na konci jednoho tisíce — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.38
na konci tisíce — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.4
tat-ante
nakonec. — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33
když to skončilo — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.30
po tĕchto (tisíci cyklech vĕků) — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.3
rātra-ante
na sklonku noci — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.72, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.72
kalpa-ante
na konci věku — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.8
(zničení) na konci kalpyŚrīmad-bhāgavatam 4.10.27
na konci každého dne Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.26-27
na konci kalpyŚrīmad-bhāgavatam 8.24.7
v dobĕ zničení — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.16
na konci dne Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
udaka-ante
na břeh řeky — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.1
vrata-ante
na konci dodržování slibu — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.30
atīta-kalpa-ante
na konci éry posledního Manua neboli na konci posledního věku — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.2-3
ante avasāyibhyaḥ
caṇḍālům, nejnižším z lidí (kteří jedí psy a prasata) — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.11
apara-rātra-ante
na sklonku noci — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24
sahasra- ante
na konci tisíce — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.44
catuḥ-yuga-ante
na konci každých čtyř yug (Satya, Dvāpara, Tretā a Kali) — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.4
jala-ante
k vodě — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.39
na břehu řeky — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.2-3