Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.7

Verš

āsīd atīta-kalpānte
brāhmo naimittiko layaḥ
samudropaplutās tatra
lokā bhūr-ādayo nṛpa

Synonyma

āsīt — byla; atīta — dřívější; kalpa-ante — na konci kalpy; brāhmaḥ — dne Pána Brahmy; naimittikaḥ — proto; layaḥ — potopa; samudra — v oceánu; upaplutāḥ — byly ponořeny; tatra — tam; lokāḥ — všechny planety; bhūḥ- ādayaḥ — tři loky: Bhūḥ, Bhuvaḥ a Svaḥ; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, na konci minulého věku (Brahmova dne) nastala potopa, jelikož Pán Brahmā v noci spí, a tři světy byly zaplaveny vodou oceánu.