Skip to main content

Synonyma

kalpa-anta
na začátku zpustošení — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.31
kalpa-antam
na mnoho let, až do konce jedné kalpyŚrīmad-bhāgavatam 9.10.32
ā-kalpa-antam
až do konce věku — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9
do konce stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.3
kalpa-ante-na konci Brahmova dn
kalpa-ante-na konci Brahmova dne — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.29
kalpa-ante
na konci věku — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.8
(zničení) na konci kalpyŚrīmad-bhāgavatam 4.10.27
na konci každého dne Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.26-27
na konci kalpyŚrīmad-bhāgavatam 8.24.7
v dobĕ zničení — Śrīmad-bhāgavatam 11.9.16
na konci dne Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
atīta-kalpa-ante
na konci éry posledního Manua neboli na konci posledního věku — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.2-3
ā-kalpa-antāt
až do konce Brahmova dne — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.36
kalpa-apāye
při zničení na konci kalpyŚrīmad-bhāgavatam 4.7.42
kalpa-avadhi
do konce věku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.145
bhakti-kalpa-vṛkṣera
stromu přání oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.322
bhakti-kalpa-taru
strom přání oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.9
bhakti-kalpa-tarura
stromu přání oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.10
kalpa-druma
stromem přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.6
kalpa-drume
pod stromy přání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.50
gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣe
ve své básni nazvané Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.326
v knize zvané Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.119
s názvem Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.71
ve své knize zvané Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.75
gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣa
Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.86
kalpa-jīvinām
živých bytostí, které existují na konci stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.1
pro ty, kdo žijí po dobu jedné kalpy, Brahmova dne — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.30
kalpa-taroḥ
strom přání — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.3
kalpa-kṣaye
na konci věku — Bg. 9.7
kalpa-ādau
na začátku věku — Bg. 9.7
kalpa-āyuṣaḥ
období trvající 4 300 000 000 slunečních let — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.25
kalpa
trvání dne Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.4
stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.5
částečné zničení — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.37
den Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.47
věk — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.27-28
den Brahmy (věk) — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.20-21
Kalpa — Śrīmad-bhāgavatam 4.10.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.51
v jednom dni Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 8.14.11
dne Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.1