Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.26-27

Verš

śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
kalpānte kāla-sṛṣṭena
yo ’ndhena tamasāvṛtam
abhivyanag jagad idaṁ
svayañjyotiḥ sva-rociṣā
ātmanā tri-vṛtā cedaṁ
sṛjaty avati lumpati
rajaḥ-sattva-tamo-dhāmne
parāya mahate namaḥ

Synonyma

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — Hiraṇyakaśipu řekl; kalpa-ante — na konci každého dne Pána Brahmy; kāla-sṛṣṭena — vytvořenou časem; yaḥ — ten, kdo; andhena — hlubokou temnotou; tamasā — nevědomostí; āvṛtam — zahalený; abhivyanak — projevený; jagat — vesmírný projev; idam — tento; svayam-jyotiḥ — vydávající vlastní záři; sva-rociṣā — paprsky vyzařujícími z těla; ātmanā — jím samotným; tri-vṛtā — řízený třemi kvalitami hmotné přírody; ca — také; idam — tento hmotný svět; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; lumpati — ničí; rajaḥ — kvality vášně; sattva — kvality dobra; tamaḥ — a kvality nevědomosti; dhāmne — svrchovanému pánu; parāya — nejvyššímu; mahate — velkému; namaḥ — s úctou se klaním.

Překlad

S úctou se klaním nejvyššímu pánu tohoto vesmíru. Na konci každého dne jeho života je vesmír vlivem času zcela zahalen neproniknutelnou tmou a poté, během svého dalšího dne, tento zářící pán svým vlastním jasem projevuje, udržuje a ničí celý vesmírný projev prostřednictvím hmotné energie se třemi kvalitami. On, Pán Brahmā, je útočištěm těchto kvalit — sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy.

Význam

Slova abhivyanag jagad idam poukazují na toho, kdo tvoří tento vesmírný projev. Původním stvořitelem je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa (janmādy asya yataḥ) a Pán Brahmā je následným stvořitelem. Když je Brahmā Kṛṣṇou zplnomocněn být strůjcem fenomenálního, nám viditelného světa, stává se svrchovaně mocnou postavou tohoto vesmíru. Pán Kṛṣṇa vytváří celkovou hmotnou energii a Brahmā později s využitím všeho nezbytného, co již bylo vytvořeno, formuje celý projevený vesmír. Na konci Brahmova dne je vše až po Svargaloku zatopeno vodou a dalšího rána, když je vesmír pohroužen ve tmě, Brahmā svět opět projeví. Proto je zde popisován jako ten, kdo projevuje tento vesmír.

Trīn guṇān vṛṇoti — Pán Brahmā využívá tří kvalit hmotné přírody. Prakṛti, hmotná příroda, je zde nazvána tri-vṛtā, “zdroj tří hmotných kvalit”. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti poznamenává, že tri-vṛtā znamená prakṛtyā. Pán Kṛṣṇa je tedy původním stvořitelem a Pán Brahmā původním strůjcem.