Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.11

Verš

anyathedaṁ vidhāsye ’ham
ayathā pūrvam ojasā
kim anyaiḥ kāla-nirdhūtaiḥ
kalpānte vaiṣṇavādibhiḥ

Synonyma

anyathā — pravý opak; idam — tento vesmír; vidhāsye — učiním; aham — já; ayathā — nepatřičné; pūrvam — jak tomu bylo předtím; ojasā — silou své askeze; kim — co; anyaiḥ — s jinými; kāla-nirdhūtaiḥ — časem zničenými; kalpa-ante — na konci věku; vaiṣṇava-ādibhiḥ — s planetami, jako je Dhruvaloka či Vaikuṇṭhaloka.

Překlad

“Silou své tvrdé askeze úplně převrátím výsledky zbožných a bezbožných činností a všechna pravidla tohoto světa! Dokonce i Dhruvaloka bude na konci věku zničena — k čemu je tedy dobrá? Já raději zůstanu v postavení Brahmy.”

Význam

Polobozi Pánu Brahmovi popsali Hiraṇyakaśipuovo démonské odhodlání. Oznámili mu, že chce zcela převrátit všechny stanovené zásady. Lidé v tomto hmotném světě jsou po tvrdé askezi pozvednuti na nebeské planety, ale Hiraṇyakaśipu chtěl, aby byli nešťastní a trpěli i tam kvůli diplomatickému postoji polobohů. Přál si, aby ti, kdo jsou v tomto světě sužováni hmotným jednáním, byli ze stejného důvodu nešťastní i na nebeských planetách. Chtěl toto soužení rozšířit všude. Někdo by se mohl zeptat, jak by to bylo možné, když vesmírný řád je daný již od nepaměti. Hiraṇyakaśipu však pyšně prohlašoval, že silou své tapasyi dokáže cokoliv. Chtěl se postarat o to, aby bylo nejisté dokonce i postavení vaiṣṇavů. To jsou některé znaky odhodlání asurů.