Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.3.9-10

Verš

sṛṣṭvā carācaram idaṁ
tapo-yoga-samādhinā
adhyāste sarva-dhiṣṇyebhyaḥ
parameṣṭhī nijāsanam
tad ahaṁ vardhamānena
tapo-yoga-samādhinā
kālātmanoś ca nityatvāt
sādhayiṣye tathātmanaḥ

Synonyma

sṛṣṭvā — vytvářející; cara — pohyblivé; acaram — a nehybné; idam — toto; tapaḥ — askeze; yoga — a mystická síla; samādhinā — díky transu; adhyāste — zaujímající; sarva-dhiṣṇyebhyaḥ — než všechny planety, včetně nebeských; parameṣṭhī — Pán Brahmā; nija-āsanam — jeho trůn; tat — proto; aham — já; vardhamānena — zvyšováním; tapaḥ — askeze; yoga — mystických sil; samādhinā — a transu; kāla — času; ātmanoḥ — a duše; ca — a; nityatvāt — z věčnosti; sādhayiṣye — získám; tathā — tolik; ātmanaḥ — pro sebe samotného.

Překlad

“Pán Brahmā, nejvyšší osobnost v tomto vesmíru, získal své vznešené postavení díky přísné askezi, mystické síle a transu. Tak se po stvoření vesmíru stal polobohem, který je hoden nejvyššího uctívání. Jelikož jsem věčný a čas je také věčný, budu po mnoho životů usilovat o právě takovou askezi, mystickou sílu a trans, a zaujmu tak stejné postavení, jaké má on.”

Význam

Hiraṇyakaśipu byl odhodlán zaujmout místo Pána Brahmy, ale to nebylo možné, neboť Brahmā žije velice dlouhou dobu. To dokládá Bhagavad-gītā (8.17): sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ—tisíc yug tvoří jeden Brahmův den. Život Brahmy je nesmírně dlouhý, a bylo tedy nemožné, aby Hiraṇyakaśipu získal jeho postavení. Rozhodl se však, že nebude-li moci zaujmout toto postavení během jednoho života, bude pokračovat v askezi, dokud se mu to nepodaří, život za životem, jelikož vlastní já (ātmā) i čas jsou věčné.