Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.40

Verš

antarvatnīm upālakṣya
devīṁ sa prayayau purīm
punas tatra gato ’bdānte
urvaśīṁ vīra-mātaram

Synonyma

antarvatnīm — těhotná; upālakṣya — když věděl; devīm — Urvaśī; saḥ — on, král Purūravā; prayayau — vrátil se; purīm — do svého paláce; punaḥ — znovu; tatra — na totéž místo; gataḥ — vydal se; abda-ante — na konci roku; urvaśīm — Urvaśī; vīra-mātaram — matka jednoho kṣatriyského syna.

Překlad

Purūravā se pak s vědomím, že je Urvaśī těhotná, vrátil do svého paláce. Na konci roku se s ní na Kurukṣetře znovu setkal, a tehdy již byla matkou chrabrého syna.