Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.39

Verš

saṁvatsarānte hi bhavān
eka-rātraṁ mayeśvaraḥ
raṁsyaty apatyāni ca te
bhaviṣyanty aparāṇi bhoḥ

Synonyma

saṁvatsara-ante — na konci každého roku; hi — jistě; bhavān — ty; eka- rātram — pouze jednu noc; mayā — se mnou; īśvaraḥ — můj manžel; raṁsyati — budeš si užívat pohlavního styku; apatyāni — děti; ca — také; te — tvoje; bhaviṣyanti — budou se rodit; aparāṇi — další, jedno za druhým; bhoḥ — můj milý králi.

Překlad

“Ó můj milý králi, budeš si se mnou moci užívat jako můj manžel pouze jednu noc na konci každého roku. Tak se ti budou postupně rodit další děti.”

Význam

Přestože Urvaśī popsala povahu ženy jako nepříznivou, Mahārāja Purūravā k ní byl velice připoutaný, a proto mu chtěla udělat nějaký ústupek. Svolila tedy, že bude jeho manželkou jednu noc na konci každého roku.