Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.38

Verš

mṛtyur janmavatāṁ vīra
dehena saha jāyate
adya vābda-śatānte vā
mṛtyur vai prāṇināṁ dhruvaḥ

Synonyma

mṛtyuḥ — smrt; janma-vatām — živých bytostí, které se narodily; vīra — ó mocný hrdino; dehena saha — s tělem; jāyate — rodí se (každý, kdo se narodil, musí zemřít); adya — dnes; — nebo; abda-śata — stovek let; ante — na konci; — nebo; mṛtyuḥ — smrt; vai — nepochybně; prāṇinām — každé živé bytosti; dhruvaḥ — je jistá.

Překlad

“Ó mocný hrdino, každý, kdo se narodil, nepochybně zemře, neboť smrt se rodí spolu s tělem. Může zemřít dnes nebo za několik set let, ale smrti se nevyhne žádná živá bytost.”

Význam

Vasudeva chtěl Kaṁsu přesvědčit, že i když se bojí umírání, a chce kvůli tomu dokonce zahubit ženu, smrti se nevyhne. Smrt je jistá. Proč by tedy měl Kaṁsa dopustit něčeho, co by uškodilo jeho pověsti a pověsti celého rodu? Bhagavad-gītā (2.27) to potvrzuje:

jātasya hi dhruvo mṛtyur
dhruvaṁ janma mṛtasya ca
tasmād aparihārye 'rthe
na tvaṁ śocitum arhasi

“Pro toho, kdo se narodil, je smrt zcela jistá a ten, kdo zemřel, se zcela jistě znovu narodí. Proto bys neměl při nevyhnutelném plnění své povinnosti naříkat.” Člověk by se neměl bát smrti, ale raději se připravit na další zrození. Má využít času v této lidské podobě k tomu, aby ukončil koloběh zrození a smrti, a ne se zaplétat do hříšných činností, aby se smrti vyhnul. To není dobré.