Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.1.37

Verš

śrī-vasudeva uvāca
ślāghanīya-guṇaḥ śūrair
bhavān bhoja-yaśaskaraḥ
sa kathaṁ bhaginīṁ hanyāt
striyam udvāha-parvaṇi

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — velká osobnost Vasudeva pravil; ślāghanīya-guṇaḥ — osoba s chvályhodnými vlastnostmi; śūraiḥ — velkými hrdiny; bhavān — ty; bhoja-yaśaḥ-karaḥ — zářící hvězda Bhojské dynastie; saḥ — někdo, jako jsi ty; katham — jak; bhaginīm — svou sestru; hanyāt — může zabít; striyam — zvláště ženu; udvāha-parvaṇi — v době svatebního obřadu.

Překlad

Vasudeva pravil: “Můj milý švagře Kaṁso, jsi pýchou svého rodu, Bhojské dynastie, a velcí hrdinové vychvalují tvoje vlastnosti. Jak může taková kvalifikovaná osoba, jako jsi ty, zabít ženu, svou vlastní sestru, a ještě k tomu v den jejího sňatku?”

Význam

Podle védských zásad nelze za žádných okolností zabít brāhmaṇu, starce, ženu, dítě nebo krávu. Vasudeva zdůrazňoval, že Devakī je nejen žena, ale navíc příslušnice Kaṁsova rodu. Jelikož byla nyní provdána za Vasudevu, byla z ní para-strī, manželka jiného muže. Kdyby Kaṁsa zabil takovou ženu, nejen že by mu to přineslo reakce za hříšné jednání, ale také by to poškodilo jeho pověst krále Bhojské dynastie. Takto Vasudeva různými způsoby přesvědčoval Kaṁsu, aby Devakī nezabíjel.