Skip to main content

Synonyma

dāśārha-bhoja-andhaka-vṛṣṇi-sātvatām
členů rodů Dāśārhů, Bhojů, Andhaků, Vṛṣṇiovců a Sātvatů — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.25
dāśārha-vṛṣṇi-andhaka-bhoja-sātvatāḥ
Dāśārhové, Vṛṣṇiové, Andhakové, Bhojové a Sātvatové — Śrīmad-bhāgavatam 11.30.18
bhoja-vṛṣṇi-andhaka
Bhojů, Vṛṣṇiovců a Andhaků — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.11
bhoja
Bhoja — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.11, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.25
bhojská dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.29
potomci Bhoji — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.25
s podporou dynastie Bhoja — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.63-64
dynastie Bhojů — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.69
bhoja-indra
krále Bhojů — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.25
ó králi dynastie Bhoja — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.31
bhoja-rājena
králem Kaṁsou — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.30
devaka-bhoja-putryāḥ
dcery krále Devaka-bhoji — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.33
bhoja-yaśaḥ-karaḥ
zářící hvězda Bhojské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.37
bhoja-pateḥ
před Kaṁsou, králem Bhojské dynastie — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.41
vládci Bhojů — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.3
pro krále Bhojů, Kaṁsu — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.17
krále Bhojů — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.37
bhoja-rājāya
králi Bhojů, Kaṁsovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.2
bhoja-pate
ó vládce Bhojů, Ugraseno — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.28
bhoja-kaṭam nāma
jménem Bhojakaṭa — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.51
bhoja-patiḥ
pán bhojské dynastie (Kaṁsa) — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.18
bhoja-rāṭ
král Bhojů. — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.21
král Bhojů, Kaṁsa — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.31
bhoja-vṛṣṇiṣu
mezi Bhoji a Vṛṣṇiovci. — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.28
vṛṣṇi-bhoja-daśārhakān
Vṛṣṇiovce, Bhoje a Daśārhy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.33
bhoja-rāja
Kaṁsou, králem Bhojů — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.38
králem Bhojů (Kaṁsou) — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.32-33

Filter by hierarchy