Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.2.41

Verš

diṣṭyāmba te kukṣi-gataḥ paraḥ pumān
aṁśena sākṣād bhagavān bhavāya naḥ
mābhūd bhayaṁ bhoja-pater mumūrṣor
goptā yadūnāṁ bhavitā tavātmajaḥ

Synonyma

diṣṭyā — je štěstí; amba — ó matko; te — tvém; kukṣi-gataḥ — v lůně; paraḥ — Nejvyšší; pumān — Osobnost Božství; aṁśena — se všemi svými energiemi, svými nedílnými částmi; sākṣāt — přímo; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; bhavāya — pro dobro; naḥ — nás všech; abhūt — nebuď; bhayam — plná strachu; bhoja-pateḥ — před Kaṁsou, králem Bhojské dynastie; mumūrṣoḥ — který se rozhodl, že se nechá Pánem zabít; goptā — ochránce; yadūnām — Yaduovské dynastie; bhavitā — stane se; tava ātmajaḥ — tvůj syn.

Překlad

“Ó matko Devakī, je tvým i naším štěstím, že Nejvyšší Osobnost Božství je nyní ve tvém lůně i se všemi svými úplnými částmi, jako je Baladeva. Nemusíš se proto bát Kaṁsy, který se rozhodl, že se nechá Pánem zabít. Tvůj věčný syn, Kṛṣṇa, bude ochráncem celé Yaduovské dynastie.”

Význam

Slova paraḥ pumān aṁśena vyjadřují, že Kṛṣṇa je původní Nejvyšší Osobnost Božství. To je tvrzení śāster (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Polobozi proto ujistili Devakī: “Tvůj syn je Nejvyšší Osobnost Božství a zjevuje se společně s Baladevou, svou úplnou částí. Poskytne ti veškerou ochranu a usmrtí Kaṁsu, který se rozhodl nevzdat svého nepřátelství vůči Pánu, a tak se od Něho nechat zabít.”