Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.2.40

Verš

matsyāśva-kacchapa-nṛsiṁha-varāha-haṁsa-
rājanya-vipra-vibudheṣu kṛtāvatāraḥ
tvaṁ pāsi nas tri-bhuvanaṁ ca yathādhuneśa
bhāraṁ bhuvo hara yadūttama vandanaṁ te

Synonyma

matsya — inkarnace ryby; aśva — inkarnace koně; kacchapa — inkarnace želvy; nṛsiṁha — inkarnace Nṛsiṁhy; varāha — inkarnace Varāhy; haṁsa — inkarnace labutě; rājanya — inkarnace Pána Rāmacandry a jiných kṣatriyů; vipra — inkarnace brāhmaṇů, jako je Vāmanadeva; vibudheṣu — mezi polobohy; kṛta-avatāraḥ — zjevil ses jako inkarnace; tvam — Ty; pāsi — prosíme, zachraň; naḥ — nás; tri-bhuvanam ca — a tři světy; yathā — jakož i; adhunā — nyní; īśa — ó Nejvyšší Pane; bhāram — břímě; bhuvaḥ — Země; hara — prosíme, zmenši; yadu-uttama — ó Pane Kṛṣṇo, nejlepší z Yaduovců; vandanam te — modlíme se k Tobě.

Překlad

“Ó nejvyšší vládce, pro ochranu celého světa jsi dříve milostivě inkarnoval jako ryba, kůň, želva, Nṛsiṁhadeva, kanec, labuť, Pán Rāmacandra, Paraśurāma a jako Vāmanadeva mezi polobohy. Svou milostí nás nyní laskavě znovu ochraň tím, že utišíš nepokoje na tomto světě. Ó Kṛṣṇo, nejlepší z Yaduovců, s úctou se Ti klaníme.”

Význam

V každé inkarnaci přichází Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, splnit určité poslání a platilo to i při Jeho zjevení jako syn Devakī v rodu Yaduovců. Všichni polobozi se proto k Němu modlili, klaněli se před Ním a žádali Ho, aby učinil, co je třeba. Nejvyššímu Pánu nemůžeme nařizovat, aby pro nás něco udělal. Můžeme se Mu jen klanět, jak doporučuje Bhagavad-gītā (man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru), a modlit se k Němu, aby odstranil nebezpečí.