Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.33

Verš

kaccic chivaṁ devaka-bhoja-putryā
viṣṇu-prajāyā iva deva-mātuḥ
yā vai sva-garbheṇa dadhāra devaṁ
trayī yathā yajña-vitānam artham

Synonyma

kaccit — zda; śivam — vše v pořádku; devaka-bhoja-putryāḥ — dcery krále Devaka-bhoji; viṣṇu-prajāyāḥ — té, která porodila Osobnost Božství; iva — jako u; deva-mātuḥ — matky polobohů (Aditi); — ta, která; vai — vskutku; sva-garbheṇa — ve svém lůně; dadhāra — počala; devam — Nejvyššího Pána; trayīVedy; yathā — jako; yajña-vitānam — šíření oběti; artham — účel.

Překlad

Tak jako Vedy obsahují cíl všech obětí, dcera krále Devaka-bhoji počala ve svém lůně Nejvyšší Osobnost Božství, podobně jako matka polobohů. Daří se jí (Devakī) dobře?

Význam

Vedy jsou plné transcendentálního poznání a duchovních hodnot a Devakī, matka Pána Kṛṣṇy, počala ve svém lůně Pána jako zosobněný význam Ved. Mezi Vedami a Pánem není žádný rozdíl. Cílem Ved je pochopení Pána a Pán je jejich zosobněním. Devakī je přirovnána k moudrým Vedám a Pán k jejich zosobněnému cíli.