Skip to main content

Sloka 33

ТЕКСТ 33

Verš

Текст

kaccic chivaṁ devaka-bhoja-putryā
viṣṇu-prajāyā iva deva-mātuḥ
yā vai sva-garbheṇa dadhāra devaṁ
trayī yathā yajña-vitānam artham
каччич чхива девака-бходжа-путрй
вишу-праджй ива дева-мту
й ваи сва-гарбхеа дадхра дева
трайӣ йатх йаджа-витнам артхам

Synonyma

Пословный перевод

kaccit — zda; śivam — vše v pořádku; devaka-bhoja-putryāḥ — dcery krále Devaka-bhoji; viṣṇu-prajāyāḥ — té, která porodila Osobnost Božství; iva — jako u; deva-mātuḥ — matky polobohů (Aditi); — ta, která; vai — vskutku; sva-garbheṇa — ve svém lůně; dadhāra — počala; devam — Nejvyššího Pána; trayīVedy; yathā — jako; yajña-vitānam — šíření oběti; artham — účel.

каччит — ли; ивам — все благополучно; девака-бходжа-путрй — дочь царя Девака-бходжи; вишу-праджй — та, что родила Личность Бога; ива — подобно; дева-мту — матери полубогов (Адити); й — та, которая; ваи — действительно; сва-гарбхеа — в своем чреве; дадхра — зачала; девам — Верховного Господа; трайӣ — Веды; йатх — так же как; йаджа-витнам — совершение жертвоприношений; артхам — цель.

Překlad

Перевод

Tak jako Vedy obsahují cíl všech obětí, dcera krále Devaka-bhoji počala ve svém lůně Nejvyšší Osobnost Božství, podobně jako matka polobohů. Daří se jí (Devakī) dobře?

Как Веды содержат в себе цель совершения всех жертвоприношений, так дочь царя Девака-бходжи, подобно матери полубогов, носила в своем чреве Верховную Личность Бога. Все ли благополучно у нее [Деваки]?

Význam

Комментарий

Vedy jsou plné transcendentálního poznání a duchovních hodnot a Devakī, matka Pána Kṛṣṇy, počala ve svém lůně Pána jako zosobněný význam Ved. Mezi Vedami a Pánem není žádný rozdíl. Cílem Ved je pochopení Pána a Pán je jejich zosobněním. Devakī je přirovnána k moudrým Vedám a Pán k jejich zosobněnému cíli.

Веды заключают в себе трансцендентное знание и духовные ценности; подобно этому, Деваки, мать Господа Кришны, носила в своем чреве Господа, который является олицетворением мудрости Вед. Между Ведами и Господом нет никакой разницы. Цель Вед — постичь Господа, олицетворение Вед. Деваки подобна исполненным глубокого смысла Ведам, а Господь олицетворяет Собой их цель.