Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.34

Verš

apisvid āste bhagavān sukhaṁ vo
yaḥ sātvatāṁ kāma-dugho ’niruddhaḥ
yam āmananti sma hi śabda-yoniṁ
mano-mayaṁ sattva-turīya-tattvam

Synonyma

api — jako také; svit — zdali; āste — je; bhagavān — Osobnost Božství; sukham — všechno štěstí; vaḥ — tebe; yaḥ — ten, který; sātvatām — oddaných; kāma-dughaḥ — zdroj všech tužeb; aniruddhaḥ — úplná expanze Aniruddha; yam — Jehož; āmananti — přijímají; sma — odedávna; hi — jistě; śabda-yonim — příčina Ṛg Vedy; manaḥ-mayam — stvořitel mysli; sattva — transcendentální; turīya — čtvrtá expanze; tattvam — princip.

Překlad

Mohu se tě zeptat, zda se Aniruddha má dobře? Plní všechna přání čistých oddaných a je odedávna pokládán za příčinu Ṛg Vedy, stvořitele mysli a čtvrtou úplnou expanzi Viṣṇua.

Význam

Ādi-caturbhuja neboli původní expanze z Baladeva jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Všichni jsou viṣṇu-tattvy, Osobnosti Božství, mezi Nimiž není rozdílu. Během inkarnace Śrī Rāmy se všechny tyto expanze zjevily, aby se věnovaly různým zábavám. Pán Rāma je původní Vāsudeva a Jeho bratry byli Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Aniruddha je také příčinou Mahā-Viṣṇua, z Jehož dechu se zjevila Ṛg Veda. To vše je pěkně vysvětleno v Mārkaṇḍeya Purāṇě. Během inkarnace Pána Kṛṣṇy se Aniruddha zjevil jako Pánův syn. Pán Kṛṣṇa ve Dvārace je Vāsudeva z původních čtyř expanzí. Původní Pán Kṛṣṇa nikdy neopouští Goloku Vṛndāvanu. Všechny úplné expanze jsou jedna a tatáž viṣṇu-tattva a jejich schopnosti se neliší.