Skip to main content

Synonyma

api svit
kdyby se stalo, že — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.43
zdali — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.20
zdali bude — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.20
je to možné — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.24
jistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.35
kasya svit
někoho jiného — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.101
katham svit
jakými prostředky — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.39
kim svit
není možné — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.19
o jakém účelu — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.11
uvažujeme — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.40
možná — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.28
zda — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.26-27
co doopravdy (syna nebo dceru?) — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.13-15
ať už — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.219
říkáme si — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.65
kā svit
jaké opravdu — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.2
svit
přichází — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.26
možná — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.42
bude — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.18
zdali — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.35
je-li to tak — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.31
mohou — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.37
nebo — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.42
zda — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.42-43
jistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.28-32, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.28-32
āho svit
nebo naopak — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.11
nebo zda — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.39
nebo — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.30