Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.35

Verš

apisvid anye ca nijātma-daivam
ananya-vṛttyā samanuvratā ye
hṛdīka-satyātmaja-cārudeṣṇa-
gadādayaḥ svasti caranti saumya

Synonyma

api — jako také; svit — zdali; anye — další; ca — a; nija-ātma — vlastního já; daivam — Śrī Kṛṣṇa; ananya — absolutně; vṛttyā — víra; samanuvratāḥ — stoupenci; ye — všichni ti, kteří; hṛdīka — Hṛdīka; satya-ātmaja — syn Satyabhāmy; cārudeṣṇa — Cārudeṣṇa; gada — Gada; ādayaḥ — a další; svasti — všichni v pořádku; caranti — tráví čas; saumya — ó rozvážný.

Překlad

Ó rozvážný, co dělají jiní, jako Hṛdīka, Cārudeṣṇa, Gada a syn Satyabhāmy, pro které je Pán Śrī Kṛṣṇa jejich vlastní duší, a kteří proto přesně následují jeho cestu — mají se dobře?