Skip to main content

Synonyma

daivam
v uctívání polobohů — Bg. 4.25
Nejvyšší — Bg. 18.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.24
nadpřirozené — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.19
Śrī Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.35
osud — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.26
nadpřirozenou sílu — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.52
nejmilejší osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.4
postavení — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.17
Božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.162
duchovní — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.36
jsou duchovní — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.29
božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.39
Nejvyššímu — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.27
uctívané božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18
uctívané Božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.20
utrpení způsobené prozřetelností — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.24
prozřetelnost — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.17
Pán hodný uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.44
Prozřetelnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.19
a uctívané Božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.10
a nejvyšší Božstvo — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.35
Bůh — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.19
vipra-daivam
obdařená přízní brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 9.5.10
ātma-daivam
své uctívané Božstvo. — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.6
jejich uctívané Božstvo. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.177