Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.22

Verš

dṛṣṭo ’ṅguṣṭha-śiro-mātraḥ
kṣaṇād gaṇḍa-śilā-samaḥ
api svid bhagavān eṣa
yajño me khedayan manaḥ

Synonyma

dṛṣṭaḥ — viděný; aṅguṣṭha — palec; śiraḥ — koneček; mātraḥ — pouze; kṣaṇāt — okamžitě; gaṇḍa-śilā — velký kámen; samaḥ — jako; api svit — zdali; bhagavān — Osobnost Božství; eṣaḥ — toto; yajñaḥ — Viṣṇu; me — moji; khedayan — mate; manaḥ — mysl.

Překlad

Když jsme tohoto kance viděli poprvé, nebyl větší než koneček palce, ale za okamžik byl velký jako obrovský kámen. Má mysl je zmatena. Je to snad Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu?

Význam

Jelikož Brahmā je nejvyšší osoba ve vesmíru a nikdy předtím se s takovou podobou nesetkal, usoudil, že úžasná podoba kance je inkarnací Viṣṇua. Neobvyklé charakteristické rysy inkarnace Boha mohou zmást i mysl Brahmy.