Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.29

Verš

kaccit sukhaṁ sātvata-vṛṣṇi-bhoja-
dāśārhakāṇām adhipaḥ sa āste
yam abhyaṣiñcac chata-patra-netro
nṛpāsanāśāṁ parihṛtya dūrāt

Synonyma

kaccit — zdali; sukham — se má dobře; sātvata — rasa Sātvatů; vṛṣṇi — vṛṣṇiovská dynastie; bhoja — bhojská dynastie; dāśārhakāṇām — rasa Dāśārhů; adhipaḥ — král Ugrasena; saḥ — on; āste — existuje; yam — jehož; abhyaṣiñcat — dosadil; śata-patra-netraḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; nṛpa-āsana-āśām — naděje na královský trůn; parihṛtya — vzdávající se; dūrāt — na dalekém místě.

Překlad

Ó můj příteli, řekni mi, zda se má dobře Ugrasena, král Sātvatů, Vṛṣṇiů, Bhojů a Dāśārhů. Odešel daleko za hranice svého království a vzdal se všech nadějí na svůj královský trůn, ale Pán Kṛṣṇa ho na něj opět dosadil.