Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.30

Verš

kaccid dhareḥ saumya sutaḥ sadṛkṣa
āste ’graṇī rathināṁ sādhu sāmbaḥ
asūta yaṁ jāmbavatī vratāḍhyā
devaṁ guhaṁ yo ’mbikayā dhṛto ’gre

Synonyma

kaccit — zdali; hareḥ — Osobnosti Božství; saumya — ó vážný; sutaḥ — syn; sadṛkṣaḥ — podobný; āste — vede se dobře; agraṇīḥ — přední; rathinām — z válečníků; sādhu — s dobrým chováním; sāmbaḥ — Sāmba; asūta — porodila; yam — jehož; jāmbavatī — Jāmbavatī, jedna z královen Pána Kṛṣṇy; vratāḍhyā — ozdobena sliby; devam — polobůh; guham — jménem Kārttikeya; yaḥ — jenž; ambikayā — manželce Śivy; dhṛtaḥ — narozený; agre — v minulém životě.

Překlad

Ó urozený, vede se dobře Sāmbovi? Vypadá přesně jako syn Osobnosti Božství. V minulém životě se narodil jako Kārttikeya z lůna manželky Pána Śivy a nyní se narodil z lůna Jāmbavatī, nejspanilejší mezi manželkami Pána Kṛṣṇy.

Význam

Pán Śiva, jedna ze tří kvalitativních inkarnací Osobnosti Božství, je úplnou expanzí Pána. Jeho syn Kārttikeya je na úrovni Pradyumny, dalšího syna Pána Kṛṣṇy. Když Pán Śrī Kṛṣṇa sestupuje do hmotného světa, všechny Jeho úplné části s Ním přicházejí projevit různé činnosti Pána. Všechny činnosti kromě zábav ve Vṛndāvanu vykonávají Pánovy různé úplné expanze. Vāsudeva je úplnou expanzí Nārāyaṇa. Když se Pán zjevil před Devakī a Vasudevem jako Vāsudeva, učinil tak ve Své podobě Nārāyaṇa. Podobně se všichni polobozi z nebeského království zjevili jako společníci Pána v podobách Pradyumny, Sāmby, Uddhavy atd. Zde se dozvídáme, že Kāmadeva se zjevil jako Pradyumna, Kārttikeya jako Sāmba a jeden z Vasuů jako Uddhava. Všichni sloužili ve svých různých úlohách tomu, aby obohatili Kṛṣṇovy zábavy.