Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.31

Verš

kṣemaṁ sa kaccid yuyudhāna āste
yaḥ phālgunāl labdha-dhanū-rahasyaḥ
lebhe ’ñjasādhokṣaja-sevayaiva
gatiṁ tadīyāṁ yatibhir durāpām

Synonyma

kṣemam — vše dobré; saḥ — on; kaccit — zdali; yuyudhānaḥ — Sātyaki; āste — je; yaḥ — ten, který; phālgunāt — od Arjuny; labdha — získal; dhanuḥ-rahasyaḥ — ten, kdo chápe spletitosti vojenského umění; lebhe — také dosáhl; añjasā — souhrnně; adhokṣaja — Transcendence; sevayā — službou; eva — jistě; gatim — cíl; tadīyām — transcendentální; yatibhiḥ — velkými sannyāsīny; durāpām — velice těžké dosáhnout.

Překlad

Ó Uddhavo, vede se dobře Yuyudhānovi? Naučil se od Arjuny dokonale vojenskému umění a dosáhl transcendentálního cíle, jakého stěží dosahují i velcí sannyāsīni.

Význam

Transcendentální cíl je stát se osobním společníkem Osobnosti Božství, Pána, který je známý jako adhokṣaja neboli “ten, kdo je mimo dosah smyslů”. Lidé, kteří se zřekli světa, sannyāsīni, se vzdávají všech světských styků, to znamená rodiny, manželky, dětí, přátel, domova, majetku — všeho — aby dosáhli transcendentální blaženosti štěstí Brahmanu. Štěstí adhokṣaja však převyšuje štěstí Brahmanu. Empiričtí filozofové zakoušejí transcendentální blaženost ve filozofických spekulacích o Nejvyšší Pravdě, ale vyšší než tento požitek je rozkoš, které se těší Brahman ve Své věčné podobě Osobnosti Božství. Blaženost Brahmanu zažívají živé bytosti, když dosáhnou osvobození z hmotného otroctví. Parabrahman, Osobnost Božství, se však věčně těší blaženosti Své vlastní energie hlādinī. Empirický filozof, který studuje Brahman tak, že odmítá vnější věci, ještě nepoznal kvalitu této energie Brahmanu. Vedle mnoha jiných energií Všemocného existují tři podoby Jeho vnitřní energie: saṁvit, sandhinī a hlādinī. Velcí yogīni a jñānī nemohou proniknout do vnitřní energie Pána, přestože přísně dodržují zásady yama, niyama, āsana, dhyāna, dhāraṇā a prāṇāyāma. Tuto vnitřní energii ovšem snadno realizují oddaní Pána prostřednictvím oddané služby. Yuyudhāna tohoto životního stadia dosáhl stejně tak, jako získal od Arjuny odborné znalosti, týkající se vojenské vědy. Jeho život byl tedy maximálně úspěšný jak z hmotného, tak z duchovního hlediska. Tak vypadá oddaná služba Pánu.