Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.28

Verš

kaccid varūthādhipatir yadūnāṁ
pradyumna āste sukham aṅga vīraḥ
yaṁ rukmiṇī bhagavato ’bhilebhe
ārādhya viprān smaram ādi-sarge

Synonyma

kaccit — zdali; varūtha — vojska; adhipatiḥ — hlavní velitel; yadūnām — Yaduovců; pradyumnaḥ — Kṛṣṇův syn jménem Pradyumna; āste — je; sukham — šťastný; aṅga — ó Uddhavo; vīraḥ — velký válečník; yam — jehož; rukmiṇī — Kṛṣṇova manželka jménem Rukmiṇī; bhagavataḥ — od Osobnosti Božství; abhilebhe — dostala jako odměnu; ārādhya — uspokojující; viprānbrāhmaṇy; smaram — Amor (Kāmadeva); ādi-sarge — ve svém předchozím životě.

Překlad

Ó Uddhavo, prosím, řekni mi, jak se má Pradyumna, hlavní velitel Yaduovců, který byl v předchozím životě Amorem? Rukmiṇī ho porodila jako syna Pána Kṛṣṇy milostí brāhmaṇů, které uspokojila.

Význam

Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho je Smara (Amor neboli Kāmadeva) jedním z věčných společníků Pána Kṛṣṇy. Jīva Gosvāmī to velice obsáhle vysvětluje ve svém pojednání nazvaném Kṛṣṇa-sandarbha.