Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.172

Verš

utsavānte gelā tiṅho kariyā prasāda
mora bhrātā-sane tāṅra kichu haila vāda

Synonyma

utsava-ante — po festivalu; gelā — odešel; tiṅho — on; kariyā prasāda — prokazující milost; mora — mým; bhrātā-sane — s bratrem; tāṅra — jeho; kichu — nějaký; haila — byl; vāda — spor.

Překlad

Na konci festivalu Mīnaketana Rāmadāsa odcházel a každému žehnal. Tehdy však měl nějaký spor s mým bratrem.