Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.12.6

Verš

so ’sāv āste yoga-siddhaḥ
kalāpa-grāmam āsthitaḥ
kaler ante sūrya-vaṁśaṁ
naṣṭaṁ bhāvayitā punaḥ

Synonyma

saḥ — on; asau — osobnost jménem Maru; āste — doposud žijící; yoga- siddhaḥ — dokonalost mystické yogy; kalāpa-grāmam — místo přezdívané Kalāpa-grāma; āsthitaḥ — žije tam do dnešních dnů; kaleḥ — této Kali- yugy; ante — na konci; sūrya-vaṁśam — potomci boha Slunce; naṣṭam — až zanikne; bhāvayitā — Maru obnoví zplozením syna; punaḥ — znovu.

Překlad

Maru dosáhl dokonalosti mystické yogy, a díky tomu žije dodnes na místě zvaném Kalāpa-grāma. Na konci Kali-yugy obnoví zaniklou Sūryovu dynastii tím, že zplodí syna.

Význam

Již před nejméně pěti tisíci lety Śrīla Śukadeva Gosvāmī věděl, že Maru žije v Kalāpa-grāmu, a prohlásil, že Maru získal tělo yoga-siddhy a bude žít až do konce Kali-yugy, jež trvá 432 000 let. To je dokonalost mystické síly. Ovládáním dechu si může dokonalý yogī prodloužit život na libovolně dlouhou dobu. Ve védské literatuře nacházíme zmínky, že některé osobnosti z védských dob, jako například Vyāsadeva a Aśvatthāmā, žijí dodnes. Někoho překvapí, že smrtelné tělo může žít tak dlouho. Vysvětlení této dlouhověkosti zde podává slovo yoga-siddha. Když se někdo stane dokonalým v praktikování yogy, může žít tak dlouho, jak bude chtít. Dokonalost nespočívá v předvádění nějaké nepatrné yoga-siddhi. Zde je uveden příklad skutečné dokonalosti: yoga-siddha může žít libovolně dlouho.